CEMEX CEMENT CZERWONY

b_150_100_16777215_00_images_p_Worki_3_czerwony-1.jpeg

Cemex Cement Czerwony(CEM I 42,5R) - to wysokiej jakości, efektywne spoiwo, które doskonale sprawdza się przy wykonywaniu mieszanek betonowych i zapraw z przeznaczeniem dla elementów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych budynku w tym m.in.: fundamenty, ściany, stropy, nadproża, wieńce, schody, tarasy, posadzki, wylewki i gładzie cementowe, produkcji drobnowymiarowych prefabrykatów betonowych takich jak; bloczki fundamentowe i ścienne, płytki chodnikowe, kostka brukowa, elementy ogrodzeń itp. prac murarskich i tynkarskich (zaprawy cementowe i cementowo – wapienne, podbudów i stabilizacji pod nawierzchnie z betonu, kostki i płyt chodnikowych.

  • Bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach) i normowa (po 28 dniach)
  • Niewielki przyrost wytrzymałości w dłuższym okresie dojrzewania
  • Przyspieszony czas wiązania
  • Wysokie ciepło uwodnienia (wydzielane podczas wiązania i twardnienia cementu)
  • Dobra więźliwość wody w zaprawach i betonach
  • Dobra urabialność mieszanek betonowych i zapraw
  • Możliwość stosowania w obniżonej temperaturze otoczenia