WINERBERGER - Porotherm 11,5 P+W

b_200_150_16777215_00_images_oferta_pustaki_ceramiczne_winerberger_porotherm_11_5_pw.jpeg

Produkt przeznaczony do budowy ścian działowych, osłonowych (zewnętrzna warstwa muru trójwarstwowego), do zastosowania również jako osłona wieńca.

Grubość 115 mm
Długość 498 mm
Wysokość 238 mm
Masa ok. 11 kg/szt.
Zużycie 8 szt./m²
Współczynnik przenikania ciepła 2 W/(m²K)

WINERBERGER - Porotherm 25 P+W

b_200_150_16777215_00_images_oferta_pustaki_ceramiczne_winerberger_porotherm_25_pw.jpeg

Pustak ceramiczny przeznaczony do budowy zewnętrznych ścian nośnych z dociepleniem oraz ścian nośnych wewnętrznych. Porotherm 25 P+W murowany jest na „pióro-wpust” , dzięki czemu nie jest konieczne stosowanie spoin pionowych, co znacznie przyspiesza prowadzenie prac budowlanych i poprawia parametry cieplne muru.

Grubość 250 mm
Długość 373 mm
Wysokość 238 mm
Masa ok. 17,8 kg/szt.
Zużycie 11 szt./m²
Współczynnik przenikania ciepła 1 W/(m²K)

TERMOton P+W 25

b_200_150_16777215_00_images_p_termoton25.jpeg

Wymiary: 325 x 250 x 235
Klasa: 15
Λ = 0,254 W/(mK)
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 250mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 11,70 kg
Ilość sztuk na palecie: 72
Norma: PN-EN 771-1:2011
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Kształt i budowa: wg załączonego rysunku
Wytrzymałość na ściskanie średnia znormalizowana: 15,0 N/mm
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 646 kg/m3
Odporność na zamrażanie F1 - wyroby odporne na działanie mrozu
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg

TERMOton P+W 25 DIAMENT

 

b_200_150_16777215_00_images_oferta_pustaki_ceramiczne_termoton25d.jpeg


Wymiary: 325 x 250 x 235
Klasa: 10 ; 15
Λ = 0,170 W/(mK)
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 250mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 11,70 kg
Ilość sztuk na palecie: 72
Norma: PN-EN 771-1:2011
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
10,0 N/mm ; 15,0 N/mm
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 622 kg/m3
Odporność na zamrażanie F1 - wyroby odporne na działanie mrozu
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg

TERMOton P+W 18,8

 

b_200_150_16777215_00_images_oferta_pustaki_ceramiczne_termoton18.jpeg

Wymiary: 325 x 188 x 235
Klasa: 10 ; 15
Λ = 0,232 W/(mK)
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 188mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 9,72 kg
Ilość sztuk na palecie: 96
Norma: PN-EN 771-1:2011
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Wytrzymałość na ściskanie średnia znormalizowana: 10,0 N/mm ; 15,0 N/mm
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 687 kg/m3
Odporność na zamrażanie F1 - wyroby odporne na działanie mrozu
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg

TERMOton P+W 11,5

 

b_200_150_16777215_00_images_termoton11.jpeg

Wymiary: 325 x 115 x 235
Klasa: 15
Λ = 0,210 W/(mK)
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 115mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 6,40 kg
Ilość sztuk na palecie: 144
Norma: PN-EN 771-1:2011
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Wytrzymałość na ściskanie średnia znormalizowana: 15,0 N/mm
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 747 kg/m3
Odporność na zamrażanie F1 - wyroby odporne na działanie mrozu
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg

TERMOton PW

b_200_150_16777215_00_images_p_termotonpw.jpeg

Wymiary: 200 x 200 x 240
Klasa: 10
Ilość sztuk na mb: 4,16 sztuk
Waga 1 sztuka: 6,00 kg
Ilość sztuk na palecie: 150
Norma: PN-B-12014:2009
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Element pionowo drążony przeznaczony do wykonywania przewodów wentylacyjnych.
Wytrzymałość na ściskanie średnia znormalizowana: 10,0 N/mm
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 622 kg/m3
Odporność na zamrażanie F1 - wyroby odporne na działanie mrozu
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg