ATLAS UELASTYCZNIONY

b_150_100_16777215_00_images_UELASTYCZNIONY.jpeg

Atlas Uelastyczniony - To zaprawa klejowa uelastyczniona typu C1TE. Klej jest mniej podatny na napowietrzanie i tworzy mieszaninę homogeniczną – jednorodną pod względem rozprowadzenia składników w całości przygotowanej masy. Właściwość ta, wsparta idealnym doborem stosu kruszywowego, zapewnia warstwie kleju najwyższą wytrzymałość. Doskonale rozprowadza się po powierzchni - siły adhezji zaprawy są na tyle duże, iż uniemożliwiają „zawijanie się” kleju na pacę (przy prawidłowo zagruntowanym podłożu). Idealnie dobrana lepkość kleju pozwala łatwiej operować przyklejaną płytką.

Właściwości:

  • grubość stosowanej warstwy: 2 - 10 mm
  • temperatura stosowania: od +5 °C do +25 °C
  • czas gotowości do pracy: ok. 4 godziny
  • spoinowanie: po 24 godzinach
  • zużycie dla płytek 30 x 30 cm: od 2,0 kg/m2
  • doskonałe parametry robocze
  • wydłużony czas otwarty