TERMOton P+W 11,5

 

b_150_100_16777215_00_images_termoton11.jpeg

Wymiary: 325 x 115 x 235
Klasa: 15
Λ = 0,210 W/(mK)
Ilość sztuk na m2 grubość ściany 115mm: 12,5 sztuk
Waga 1 sztuka: 6,40 kg
Ilość sztuk na palecie: 144
Norma: PN-EN 771-1:2011
Kategoria: II - Element murowy ceramiczny
Pionowo drążony przeznaczony na ściany wewnętrzne i zewnętrzne zabezpieczone tynkiem.
Wytrzymałość na ściskanie średnia znormalizowana: 15,0 N/mm
Reakcja na ogień - Euroklasa A1
Gęstość brutto w stanie suchym 747 kg/m3
Odporność na zamrażanie F1 - wyroby odporne na działanie mrozu
Stężenie naturalnych pierwiastków promieniotwórczych f 1 < 1 ,2 i f 2< 240 Bq/kg